تکالیف 16 اپریل 

فارسی :

یکبار از کلمات مشخص شده درس شانزدهم (پرسشگری نوشته شود ) ، یک موضوع علمی به صورت پرسشگری انتخاب شده و در گوگل جستجو شود . یک برگ معنی لغات ، مخالف و هم خانواده و یک برگ معنی شعر خرد و دانش ارسال می گردد. هفته آینده از درس پرسشگری دیکته خواهیم داشت . هغته آینده خانم ثمین دوست محمدی تحقیق در مورد ضرب المثل (از هر دست بدهی از همان دست می گیری) و آقای امیر حسین مشایخی تحقیق در مورد (ابوریحان بیرونی )و خانم کتایون ولایتی تحقیق در مورد شاعر ایرانی فردوسی خواهند داشت . 

ریاضی :

از صفحه ی 126 الی 129 حل شود . لطفا از صفحه هات انجام شده عکس ارسال بفرمایید .

 

با سپاس از همراهی شما عزیزان