تکالیف 9 اپریل

با سلام و روز بخیر خدمت اولیاء محترم و دانش آموزان گرامی

تکالیف 9 اپریل

فارسی : ارسال دو برگ کاربرگ تمرینی درس شیر و موش در تلگرام ، یکبار کامل از کلمات داخل جدول کلمات نوشته شود.

 

ریاضی : از صفحه ی 120 الی 125 انجام شود . (لطفا این هفته تصویر تکالیف انجام شده ریاضی در کانال تلگرام برای معلم ارسال گردد)

 

با سپاس