تکالیف 3 اپریل 2022

با سلام خدمت اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز

تکالیف هفته به شرح زیر می باشد :

فارسی :

از کلمات مشخص شده درس پانزده (شیر و موش یک بار نوشته شود ) ، نگارش درس پانزده فارسی انجام شود . یک برگ کلمات هم خانواده و مخالف و دو برگ معنی شعر در کانال تلگرام ارسال می گردد. لطفا دانش آموزان مطالعه کرده برای هفته آینده آماده باشند . آقای توحید باقری در مورد ضرب المثل “هر که بامش بیش برفش بیشتر “و خانم ثمین دوست محمدی درمورد “از هر دست بدهی از همان دست می گیری” و خانم اشلی علاء الدینی در مورد شاعر ایرانی “ایرج میرزا ” تحقیق دارند .

ریاضی:

درس ارزش مکانی عدد های اعشاری تدریس شد و تمرین های مربوطه در کلاس انجام شد، مرور فصل (صفحات 116 و 117 ) حل شود .

علوم :

درس یازده (بی مهر ها ) تدریس شد . دو برگ پرسش و پاسخ برای مطالعه هفته ی آینده در کانال تلگرام ارسال می گردد.

 

با سپاس از همراهی شما عزیزان