تکالیف 19 فوریه

با سلام

تکالیف هفته به شرح زیر می باشد :

فارسی : 

ارسال دو برگ کاربرگ مربوط به درس 12 ، یک بار از کلمات “جدول کلمات” در دفتر مشق  نوشته شود .

ریاضی: 

از صفحه ی 86 الی 89 کامل شود . ( قسمت عمده در کلاس انجام شده است )

علوم : 

درس 9  علوم بدن ما (1) تدریس شد ، دو برگ پرسش و پاسخ مربوط به این درس در کانال تلگرام ارسال می گردد، لطفا برای هفته آینده حتما خوانده شود .

 

با سپاس از شما عزیزان