تکالیف 5 فوریه

فارسی : 

ارسال دو برگ کاربرگ مربوط به درس یازدهم فارسی (فرمانده دل ها )  ، هفته آینده از درس یازدهم دیکته خواهیم داشت .

ریاضی : 

از صفحه ی 76 الی 81 کامل شود .

 

  • با توجه به شروع فصل جدید ریاضی (زاویه ها ) خواهشمند است دانش آموزانی که گونیا و نقاله به همراه نداشتند برای هفته ی آینده حتما نسبت به تهیه آن اقدام فرمایند .
  • هفته آینده آزمون قرآن و هنر خواهیم داشت . ( جزئیات در تلگرام شرح داده خواهد شد )

 

با سپاس از همراهی شما عزیزان