تکالیف 29 ژانویه

باسلام

تکالیف هفته به شرح زیر می باشد :

 

فارسی : یک بار از کلمات مشخص شده درس 11(فرمانده دل ها ) نوشته شود .

نگارش : صفحات 65 الی 70 درس نگارش مربوط به درس یازدهم ( فرمانده دل ه) نوشته شود

 

ریاضی : ——–

علوم :  دو برگ پرسش و پاسخ مربوط به “درس آسمان در شب” ارسال می گردد ( هفته آینده پرسیده می شود )

 

هفته آینده : آزمون بنویسیم از درس اول تا انتهای درس هشتم فارسی  خواهیم داشت .

 

با سپاس از همراهی شما عزیزان