تکالیف 8 ژانویه

با سلام

تکالیف هفته به شرح زیر می باشد :

فارسی : از کلمات مشخص شده درس هفتم فارسی (مهمان شهر ما ) یک بار نوشته شود .

 

ریاضی : از صفحه ی 64 الی 67 حل شود .

 

علوم : ارسال دو برگ پرسش و پاسخ درس هفتم علوم ( آهن ربا در زندگی )

 

  • هفته آینده آزمون ترم اول علوم از درس اول تا آخر درس 7 (آهن ربا در زندگی ) خواهیم داشت این آزمون در ساعت مربوط به درس علوم برگزار خواهد شد .

 

با سپاس از همکاری شما عزیزان