تکالیف 1 ژانویه 2022

با سلام

تکالیف هفته به شرح زیر می باشد :

1 – نگارش : ( درس 7 فارسی مهمان شهر ما ) از صفحه ی 44 الی 48

2 – ریاضی: از صفحه ی 60 الی 63

3 – مطالعات اجتماعی: فعالیت های صفحه ی 38 و 40 انجام شود .

  • خانم الناز شمس تحقیق در مورد ضرب المثل “کوه به کوه نمی رسد ، آدم به آدم می رسد”
  • آقای توحید باقری تحقیق در مورد ضرب المثل “جوینده یابنده است “.
  • خانم محیا کرباس فروش تحقیق در مورد ضرب المثل “فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه
  • خانم ثمین دوست محمدی تحقیق در مورد “با یک گل بهار نمی شود” .

 

  • شنبه 8 ژانویه امتحان دیکته ترم اول از درس اول تا انتهای درس 7 فارسی و همچنین امتحان روخوانی داریم . 

 

با سپاس از همکاری شما عزیزان