تکالیف 4 دسامبر

فارسی :

درس جدید فارسی (آرش کمانگیر تدریس شد) 1 – از کلمات مهم درس ششم( آرش کمانگیر) یکبار نوشته شود ، 2- نگارش از صفحه ی 38 الی  43 نوشته شود . هفته آینده دیکته میان ترم از درس اول تا آخر درس 5  خواهیم داشت . همچنین دو برگ معنی لغات و معنی شعر باران ارسال می گردد.

ریاضی: 

فصل جدید ریاضی (فصل 3 ) آغاز گردید و در ادامه ضرب های دو رقمی در یک رقم ، دو رقم در دو رقم به صورت گسترده و  خلاصه ، همچنین ضرب مساحتی تدریس شد !-  صفحه های 46 الی 51 حل شود .

 

علوم : 

قسمت دوم (آخر) درس 5 (ماده و گرما ) تدریس شد دو برگ پرسش و پاسخ جهت مطالعه دانش آموزان در تلگرام ارسال می گردد.

 

دانش آموز آرش فلاحی تحقیق در مورد شخصیت آرش کمانگیر انجام دهد.

دانش آموز پارسا طیرانی تحقیق در مورد شاعر گلچین گیلانی انجام دهد .

 

با سپاس از همراهی شما عزیزان