تکالیف 27 نوامبر

 

فارسی و نگارش :

  • ارسال دو برگ کاربرگ مربوط به درس 5 فارسی (رهایی از قفس) – کلیه کاربرگ ها در تلگرام ارسال می گردد
  • دیکته از درس 5 فارسی ( رهایی از قفس) نوشته شود

ریاضی : 

با توجه به اتمام فصل دوم ریاضی، امروز مرور فصل مربوطه انجام شد و برای این هفته تکلیف ریاضی نداریم .

 

علوم :

قسمت اول درس 5 گرما و ماده تدریس شد برای هفته آینده دانش آموزان نامبرده آزمایشات علوم را انجام خواهند داد :

خانم تینا واقعی فعالیت مربوط به صفحه ی 34

خانم کتایون ولایتی فعالیت مربوط به صفحه ی 37

 

با سپاس از همراهی شما عزیزان