تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۳ مارچ

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۳ مارچ
فارسی:
پیک نوروزی مطالعه تمرین و انجام شد. شعر چشمه و سنگ تدریس شد. واژه نامه صفحه های ۱۴۲ و ۱۴۳ پرسش شد. روخوانی شعر انجام شد.
تکلیف:
بهارانه شماره ی ۱ را مطالعه و حل کنید. شعر چشمه و سنگ را مطالعه و حفظ کنید. وازه های آخر کتاب صفحه های ۱۴۴ و ۱۴۵ را مطالعه کنید. هفته ی آینده از کلمات درس چشمه و سنگ دیکته به صورت جمله نویسی گفته خواهد شد. لطفاً تمرین کنید.
ریاضی:
تمرینات صفحه های ۱۰۸ و ۱۰۹ رفع اشکال شد.
تکلیف:
نمونه سوالات مربوط به مساحت ها و محیط ها در گذاشته خواهد شد. آنها را حل کنید.

بچه های گلم، همگی اجراهای عالی در برنامه ی نوروزی داشتید. آفرین به همه ی شما.
پیروز و شاد باشید.
نسرین شریفیان