تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳ فوریه

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳ فوریه
فارسی:
زمستانه ی شماره ی ۶ روخوانی، تمرین و پاسخ داده شد. تمرین های کتاب نگارش تمرین و پاسخ داده شد. دیکته ی کلاسی از درسهای “زال و سیمرغ ” “حکایت” و ” روزی که باران می بارید” برگزار شد. درس چهاردهم، ” شجاعت” تدریس شد.
تکلیف:
روخوانی درس جدید را تمرین کنید و سپس پیام صوتی از روخوانی خود را بفرستید. از روی کلمات مشخص شده ی درس ۳ بار بنویسید. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از درس چهاردهم خواهد بود. جهت آمادگی، تمرین و سپس یک دیکته در منزل بنویسید. زمستانه ی شماره ی ۷ را مطالعه و به سوالات جواب دهید.
ریاضی:
تمرینات درس اعداد اعشاری حل و رفع اشکال شد. جهت تاکید، تمرین و اطمینان از درک و تسلط روی درس اعداد اعشاری، درس جدید تدریس نشد.
تکلیف:
برگه های تمرین در رابطه با درس اعداد اعشاری در گروه قرار خواهم داد، لطفاً پرینت بگیرید و انجام دهید.
اجتماعی:
پس از ساعتی تمرین و دوره و تاکید روی مطالب مهم ، امتحان اجتماعی برگزار شد.
قرآن و هدیه های آسمانی:
هفته ی آینده امتحان شفاهی “هدیه های آسمانی و قرآن” خواهیم داشت. جهت آمادگی، جزوه ی هدیه های آسمانی را مطالعه کنید و برای قرآن، یک سوره حفظ نمایید.
شاد، پیروز و سلامت باشید.
نسرین شریفیان