تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۶ ژانویه

 

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۶ ژانویه
فارسی:
زمستانه های شماره ۱ و ۲ تمرین و به سوالات پاسخ داده شد. آزمون شفاهی فارسی همراه با حفظ شعر و همچنین املاء فارسی برگزار شد. درس ۱۱  ” نقش خردمندان ” تدریس و نگارش درس توضیح داده و حل و تمرین شد.
تکلیف:
روخوانی درس را تمرین کنید و پس از روانخوانی، روخوانی خود را بفرستید. از روی کلمات مشخص شده ی درس یازدهم، دو تا سه بار بنویسید. زمستانه ی شماره ی ۳ را ابتدا مطالعه، و سپس به سوالات آن پاسخ دهید. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از درس یازدهم خواهد بود. جهت آمادگی، یک دیکته در منزل بنویسید.
ریاضی:
اشکالات تقارن محوری و تقارن مرکزی برطرف شد. درس زاویه و نیمساز تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات از صفحه ی ۷۵ تا پایان صفحه ی ۷۸ در کتاب انجام شوند. هفته ی آینده امتحان ریاضی ترم اول خواهیم داشت. جهت آمادگی برای امتحان، کتاب ریاضی از اول و نمونه سوالات تکالیف هفتگی را دوره و تمرین کنید.
علوم:
درس ” کارها آسان می شود (۱) ” تدریس شد.
تکلیف:
سوالات مربوط به درس فوق را از روی جزوه مطالعه بفرمایید
اجتماعی:
درس یازدهم ” کشورهای همسایه (۱) ” و درس دوازدهم ” کشورهای همسایه (۲)” تدریس شد.
تکلیف:
مطالب و سوالات درس های یازدهم و دوازدهم را از جزوه اجتماعی مطالعه کنید.

پیروز و شاد و سلامت باشید.

نسرین شریفیان