تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۲۵ نوامبر

 

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۲۵ نوامبر
فارسی:
آذرانه ی شماره ۱ تمرین، بررسی و رفع اشکال شد. روخوانی درس انجام شد. دیکته ی کلاسی از درس ۶ برگزار شد.
همچنین کلمات متضاد و هم خانواده و دیگر نکات دستوری پرسش و تمرین شد. درس هشتم، “دفاع از میهن” تدریس شد.
تکلیف:
روخوانی درس جدید تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده ی درس، ۳ مرتبه نوشته شود. هفته ی آینده املای کلاسی از درس دفاع از میهن خواهد بود. جهت آمادگی، یک دیکته در منزل گفته شود. آذرانه ی شماره ۲ پس از مطالعه جواب داده شود.
ریاضی:
درس نسبت دوره و اشکالات دانش آموزان رفع شد. کسرهای مساوی تدریس شد. تمرینات مربوط به درس جدید در کلاس تمرین و حل شد.
تکلیف:
تمرین ها تا پایان صفحه ی ۵۵ در کتاب انجام شوند.
علوم:
هفته ی آینده پرسش کلاسی از درس های ۳ و ۴ خواهد بود. لطفاً سوالات مربوط به این دو درس را
از روی جزوه مطالعه و برای پرسش کلاسی آماده باشید
اجتماعی:
امتحان اجتماعی از درس اول تا پایان درس ۶ برگزار شد.
هدیه های آسمانی:
سوالات مربوط به درس پنجم “گل صد برگ” را از روی جزوه مطالعه کنید

شاد، سلامت و پیروز باشید.
نسرین شریفیان