تکلیف هفتگی کلاس پنجم ۱۸ نوامبر

 

تکلیف هفتگی کلاس پنجم ۱۸ نوامبر
فارسی:
روخوانی درس انجام شد. درس جدید “ای ایران” بخوان و حفظ کن، تدریس شد. آبانه های شماره ۳ و ۴ دوره و پاسخ داده شد.
تکلیف:
شعر “ای ایران” حفظ شود. از کلمات مشخص شده ی درس ۳ بار نوشته شود. یک دیکته جهت تمرین و آمادگی برای دیکته ی کلاسی نوشته شود. روخوانی درس را رکورد کرده و فرستاده شود. آذرانه ی شماره ۱ بعد از مطالعه جواب داده شود.
ریاضی:
درس قبل دوره و اشکالات دانش آموزان برطرف شد. نسبت تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات از صفحه ی ۴۸ تا پایان صفحه ی ۵۱ در کتاب کامل شود.
علوم:
درس قبل با پرسش کلاسی دوره شد. درس ۵ “حرکت بدن” تدریس شد.
تکلیف:
از روی جزوه ی سوالات علوم، سوالات مربوط به درس فوق مطالعه و تمرین شود.
اجتماعی:
هفته ی آینده امتحان مستمر اجتماعی از اول کتاب تا پایان درس ۶ “منابع ایران” برگزار خواهد شد.

تکلیف:
برای آمادگی، از جزوه ی اجتماعی تا پایان درس فوق مطالعه شود.
قرآن و هدیه های آسمانی:
هدیه های آسمانی، درس ۴ “از نوزاد بپرس” و درس ۵ “گل صد برگ” را از روی جزوه مطالعه کنید.

شاد، سلامت و پیروز و پاینده باشید.
نسرین شریفیان