تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۷ اکتبر

 

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۷ اکتبر
فارسی:
مهرانه ی شماره ی ۱ پاسخ داده شد. دیکته ی کلاسی از درس ” تماشاخانه ” گفته شد. درس های ” رقص باد، خنده گل” و ” فضل خدا” و “راز گل سرخ” تدریس شدند.
تکلیف:
روخوانی درس های جدید تمرین شوند. از روی کلمات مشخص شده املایی ۲ بار نوشته شوند.
هفته ی آینده دیکته ی کلاسی خواهیم داشت. جهت آمادگی تمرین شود.
مهرانه ی شماره ی ۲ مطالعه و سپس به سوالات جواب داده شود.
شعر ” رقص باد ” حفظ شود
ریاضی:
درس اعداد مرکب تمرین، دوره و رفع اشکال شد. درس جدید الگوهای عددی و
هندسی تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات از صفحه ی ۱۵ تا پایان صفحه ی ۱۹ در کتاب انجام شوند.
علوم:
آزمایشات ” تغییرات مواد ” در کلاس انجام شد. درس قبل پرسش و دوره شد.
سپاس از دانش آموزان زهرا فراشاهی و روژان جاویدان.
اجتماعی:
درس اول پرسش و دوره شد.
درس دوم ” احساسات ما” تدریس شد. سوالات درس را از روی جزوه مطالعه کنید.
هدیه های آسمانی :
درس های ۱ و ۲ “دسته گلی از آسمان” و ” تنها او” را از روی جزوه مطالعه کنید.

شاد، سلامت و پیروز باشید.
نسرین شریفیان