تکلیف هفتگی پایه پنجم ابتدایی ۳۰ سپتامبر

 

تکلیف هفتگی پایه پنجم ابتدایی ۳۰ سپتامبر
فارسی:
ستایش و درس اول ” تماشاخانه ” تدریس شد. تمرین های مربوط به درس از کتاب نگارش جواب داده شد.
تکلیف:
از روی کلمات درس که در کتاب مجموعه پیک های هفتگی به عنوان ” واژگان مهم درس ” آمده است، هر کدام ۲ تا ۳ بار بنویسید. روخوانی درس را تمرین کنید. مهرانه ی شماره ی 1 را حل کنید.
ریاضی:
اشکالات درس میلیارد بر طرف شد و اعداد مرکب تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات کتاب از اول صفحه ی ۱۰ تا پایان صفحه ی ۱۳ در کتاب حل شوند.
علوم:
فرفره ی چرخان در کلاس آزمایش شد. دانش آموزانی که انجام داده بودند، امتیاز لازم را دریافت کردند.
درس دوم ” تغییرات مواد” بطور کامل تدریس شد. برای جلسه ی آینده لوازم آزمایش که به دانش آموزان گفته شده را همراه داشته باشند.
تکلیف:
درس ۱ و ۲ را از روی جزوه مطالعه کنید.
اجتماعی:
درس ۱ ” من با دیگران ارتباط برقرار می کنم” تدریس شد.

تکلیف:

سوالات درس را از روی جزوه مطالعه و تمرین کنید.

لوازمی که برای هفته ی آینده به انتخاب خودشان قرار است که به کلاس بیاورند: یک نوع میوه، تکه ای نان، تخم مرغ آبپز، مقداری آرد، یک لیوان یکبار مصرف، یک قاشق و یک کاسه یکبار مصرف.

شاد، سلامت و پیروز باشید.