تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۳ سپتامبر

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۳ سپتامبر
فارسی:
مروری بر آموخته های سال گذشته؛ دانش آموزان آنچه از کلمات فارسی که ارزش املایی دارند را تا جایی که به خاطر داشتند، پای تخته نوشتند. مانند کلمات تشدید دار، کلماتی با صداهای مختلف مانند (صـ ص) (قـ ق) و دیگر صداهایی که با حرف های مختلف بیان می شوند.
تکلیف:
دانش آموزان عزیز کلمات زیر را در دفتر خود بنویسید.
از بین کلمات نوشته شده به دلخواه ۱۰ کلمه انتخاب کرده و برای هر کدام یک جمله (یا جمله ی خبری و یا جمله ی پرسشی) بنویسید.

 

واژه های تشدید دار ( ـــّ )
تشکّر ، متشکّرم ، غرّش ، نقّاشی ، متفکّر ، معلّم ، نجّار ، قنّاد ، الله ، قلّه ، اتّفاق ، ثریّا ، نقّاله ، بچّه ، حمّام ، توکّل ، توجّه ، تولّد ، متولّد ، معطّر ، عطّار ، عکّاس ، کفّاش ، غرّان ، تصوّر ، تحمّل ، تحرّک ، متحرّک ، مربّع ، مثلّث ، ملّت ، ملّی ، محلّه ، اوّلین ، قصّه 

واژه هایی با حرف (صـ ص)
صادق ، صدف ، تصمیم ، صدور ، صابون ، صبح ، صداقت ، صبور ، صابر ، قصد ، صلح ، قصّه ، غصّه ، صاحب ، صید ، صمیمی ، صدرا ، تعصّب ، صفت ، صیّاد ، صندوقچه ، تصویر ، صد ، عصبانی ، صفر ، اصلاً ، صحنه ، صدا ، صادرات ، صادر ، موصوف ، اعصاب ، عصا ، اصلاح ، صلح ، صورتی ، صدمه ، صدقه ، صدف ، مصمّم ، صبحانه ، صمد ، تصوّر ، صاف ، صحیح ، تصویر

واژه هایی با حرف ( قـ ق )
قالیچه ، قبول ، قاشق ، قلّه ، قاصدک ، قول ، قالی ، اتّفاق ، اتاق ، قنّاد ، قندان ، قصد ، صدقه ، نقّاشی ، عاشق ، موفّق ، مشق ، قرآن ، نقّاله ، معشوق ، قشنگ ، قهوه ، قهوه ای ، قارچ ، قرارداد ، قمری ، تشویق ، قوری ، قمر ، قسم ، قدر ، قد ، قناری ، توقّف ، متوقع ، اشتیاق ، دقّت ، فقط ، واقعی ، واقعیّت ، واقعاً ، قفقاز ، قبول ، قصاب ، قابل ، قمقمه ، قدرت

ریاضی:
چهار عمل اصلی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) اعداد چند رقمی، تفاوت اعداد صحیح و اعداد اعشاری، کسرها و …. یاد آوری شد. عدد نویسی بعد از تمرین میلیارد تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات کتاب را تا پایان صفحه ی ۵ در کتاب حل کنید.
علوم:
درس اول، ” زنگ علوم ” تدریس شد.
تکلیف:
ساختن فرفره چرخان، لطفا یک فرفره ی چرخان که طریقه ی ساخت آن در صفحه ی ۳ کتاب توضیح داده شده است را بسازید و هفته ی آینده به کلاس بیاورید.

شاد، سلامت و پیروز باشید.
نسرین شریفیان