تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۰ می

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۰ می
فارسی:
روخوانی دروس همراه با معانی کلمات، متضادها و هم خانواده ها تمرین شد.
تکلیف:
از دروس ۱، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶ روخوانی، املاء و نکات دستوری تمرین شود.
ریاضی:
ابتدا مباحث و فصل های مختلف تمرین و رفع اشکال و سپس امتحان ریاضی برگزار شد.
علوم:
هفته ی آینده امتحان علوم خواهیم داشت.
تکلیف:
مطالعه ی جزوه های ۱ و ۲ همراه با نمونه سوالات که در گروه تلگرامی کلاس در اختیارتان قرار می گیرد.
اجتماعی:
جزوه های ۱ و ۲ مطالعه شوند.

سلامت، شاد و پیروز باشید.
نسرین شریفیان