تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۹ اپریل

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۹ اپریل
فارسی:
روخوانی دروس تا آخر درس ۹ “نام آوران دیروز، امروز، فردا” انجام شد. بهارانه شماره ۵ جواب داده شد. دیکته پای تخته ، مهرانه ها و آبانه ها در کلاس دوره، تمرین و کار شدند. دفترچه های تکلیف هفته دیده، بررسی و چک شدند.
تکلیف:
بخوان و حفظ کن “سرای امید”، درس دهم “نام نیکو” درس یازدهم ” نقش خردمند” تمرین روخوانی کنید و ضبط شده ی روخوانی تان را به تلگرام شخصی دبیر کلاس بفرستید. آذرانه شماره ۱، ۲، ۳، ۴ کلماتی که به عنوان واژه های املایی درس نوشته شده است را مطالعه و هایلایت کرده و در دفتر مشق یکبار بنویسید. بهارانه ی ۶ را انجام داده و در تلگرام کلاس بگذارید.
ریاضی:
نمونه سوالات درس اعداد مرکب که داده شده بود، در کلاس تمرین شد.
تکلیف:
برگه های نمونه سوال از درس الگوها که در کلاس در اختیارتان قرار داده شده را انجام دهید.
علوم: تکلیف:
سوالات درس های ۵ و ۶ از روی جزوه مطالعه شوند.
اجتماعی: تکلیف:
درس های ۱، ۲ و ۳ از روی جزوه مطالعه شوند.
قرآن و هدیه های آسمانی: تکلیف:
روخوانی و حفظ سوره ای از قرآن و یا نماز را تمرین نمایید. هفته ی آینده امتحان شفاهی و حفظ سوره یا نماز پرسیده خواهد شد.

پیروز، شاد و سلامت باشید.

نسرین شریفیان