تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۲ اپریل

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۲ اپریل
فارسی:
روخوانی دروس جهت دوره از اول تا آخر درس ۵ در کلاس انجام شد. بهارانه ی شماره ی ۴ جواب داده و چک شد. کتاب نگارش، دفتر مشق دانش آموزان چک و بررسی شد. دانش آموزانی که دفترشان کامل نبود، لطفاً حتماً کامل کنند.
تکلیف:
درس ۶ “سرود ملی، شعر ای ایران” و درس ۸ “دفاع از میهن” را روخوانی، ضبط کنید و بفرستید. کلمات متضاد، مترادف و هم خانواده ی همین دروس را حفظ کنید. بهارانه ی شماره ی ۵ را جواب دهید. آبانه های ۱، ۲، ۳ و ۴ را مطالعه کرده و کلماتی که صداهای (صـ و ص) و (غـ ـغـ ـغ غ) را دارند، هایلایت کنید.
ریاضی:

تکلیف:
برگه های نمونه سؤال جمع و تفریق اعداد مرکب (جهت دوره) که در کلاس داده شده را جواب دهید. برگه های در گروه تلگرامی برای دانش آموزانی که غایب بودند گذاشته شده است. لطفاً پرینت کرده و حل نمایید.
علوم:

تکلیف:
درس های ۳ و ۴ را از روی جزوه مطالعه کنید که زمان پرسش دوره ای، آمادگی داشته باشید.
اجتماعی:
درس های ۲۱ و ۲۲ کتاب تدریس شدند.
تکلیف:
سؤالات مربوط به دو درس ۲۱ و ۲۲ از روی جزوه ی اجتماعی مطالعه شوند.
قرآن و هدیه های آسمانی:
درس های ۱۴ و ۱۵ هدیه های آسمانی پرسش شدند. درس های ۱۶ و ۱۷ ، ” روزنامه ی دیواری” و ” اینها و آنها” تدریس شدند.
تکلیف:
سوالات مربوط به درس های جدید، از روی جزوه مطالعه و تمرین شوند.

شاد، سلامت و پیروز باشید
نسرین شریفیان