تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۵ فوریه

 

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۵ فوریه
فارسی:
شعر بال در بال پرستو تدریس شد. زمستانه شماره ۵ جواب داده شد. کتاب نگارش درس “روزی که باران می بارید” جواب داده شد. دیکته کلاسی از درس ۱۳ و فردوسی برگزار شد.
تکلیف:
کلمات املایی و مترادف و متضاد از روی زمستانه در دفتر مشق نوشته شود. زمستانه شماره ۶ مطالعه و به سوالات جواب داده شود. روخوانی شعر بال در بال پرستو تمرین شود.
ریاضی:
تکلیف:
جهت مرور فصل از صفحه ی ۱۰۲ تا ۱۰۴ در کتاب حل شود.
اجتماعی:
درس ۱۴ “زندگی در نواحی مختلف جهان” تدریس شد.
تکلیف:
سوالات درس را از روی جزوه ی شماره ی ۲ اجتماعی مطالعه کنید.
هدیه های آسمانی و قرآن:
هدیه های درس ۱۲ ” خورشید پشت ابر” تدریس شد. قرآن تا پایان صفحه ی ۵۰ تدریس شد.
تکلیف:
هدیه ها صفحه های ۸۵ و ۸۶ در کتاب کامل شوند. قرآن روخوانی صفح های ۵۱ و ۵۲ در منزل تمرین شوند.

امروز بخش دوم جزوه های علوم، اجتماعی و هدیه های آسمانی شامل سوال و جواب از دروس ترم دوم، در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. لطفاً ملاحظه بفرمایید و دقت کنید که هر کدام در جزوه ی مربوطه جایگزین شوند.

پیروز، شاد و سلامت باشید.
نسرین شریفیان