تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۱۱ فوریه

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۱۱ فوریه

اولیاء گرامی، برگه های امتحانات ترم اول فرزندتان، امروز، جهت مشاهده و اطلاع از پیشرفت و وضعیت فرزندتان به ایشان تحویل داده شد. خواهشمندم هر کدام از برگه ها را امضاء کرده و به همان ترتیبی که خدمتتان فرستاده شده، هفته ی آینده به کلاس برگردانید.
فارسی:
خلاصه ی درس یازدهم و ” فردوسی فرزند ایران” پرسیده شد. دروس حکایت ” بوعلی و بانگ گاو” و درس ۱۳ ” روزی که باران می بارید” تدریس شد.
تکلیف:
روخوانی دروس تمرین شود. از روی کلمات درس ۱۳ دوبار نوشته شود. دیکته از درس ۱۳ تمرین شود.
ریاضی :
اشکالات درس اعداد اعشاری برطرف شد. جمع و تفریق اعداد اعشاری تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات کتاب تا آخر صفحه ی ۹۷ در کتاب انجام داده شود.
علوم:
ساختمان و قسمت های مختلف بدن انسان از روی پوستر های آموزشی دوره و تمرین شد.
قرآن و هدیه های آسمانی:
امتحان ترم اول هدیه و قرآن گرفته شد.
جهت پروژه و گرفتن ۵ نمره تحت عنوان مسؤلیت پذیری به گروه کلاس پنجم مراجعه کنید.

شاد، پیروز و سلامت باشید
نسرین شریفیان