تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۷ دسامبر

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۷ دسامبر
فارسی:
آذرانه های ۲ و ۳ کامل در کلاس تمرین و حل شدند.
تکلیف:
آذرانه شماره ۴ را حل کنید. دیکته تمرین کنید(از کلمات املایی که در هر

کدام از پیک ها مانند آذرانه ها آمده می توانید استفاده کنید). روخوانی دروس را تا آخر درس ۹، “نام آوران دیروز، امروز و فردا” تمرین کنید.
ریاضی:
تمرین های آذرانه ها دوره و تمرین شد.
تکلیف:
سؤالات مهرانه ها و آبانه ها را دوباره حل و تمرین کنید.
شنبه ۷ ژانویه امتحان ریاضی ترم اوّل خواهیم داشت. لطفاً تمرین نمایید.
علوم:
درس هفتم ” چه خبر ۲ ” تدریس شد.
تکلیف:
جزوه ی علوم مربوط به درس فوق را مطال​عه و سوالات آن را تمرین کنید.
اجتماعی:
درس های هفتم و هشتم ” راه ها و حمل و نقل ۱ و ۲ ” تدریس شدند.
تکلیف:
جزوه ی اجتماعی مربوط به درس فوق را مطال​عه و سوالات آن را تمرین کنید.
هدیه های آسمانی:
مطابق با درس، از سوالات جزوه مطالعه و تمرین کنید که برای امتحان آمادگی داشته باشید.

شب یلدا و سال نو میلادی پیشاپیش بر شما عزیزان مبارک باد.
شاد، پیروز و سلامت باشید.
نسرین شریفیان