تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۹ نوامبر

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۹ نوامبر
فارسی:
درس های گذشته مرور و دوره شدند. شعر خوانی از حفظ تمرین، پرسیده و امتحان گرفته شد.
تکلیف:
همه ی دروس را تمرین روخوانی کنید. شعرهای ” رقص باد خنده ی گل” و ” خرد رهنمای و خرد رهگشای ” و همچنین ” ای ایران ” را حفظ کنید.
کتاب نگارش را از اول تا پایان درس ای ایران چک کنید که تمرین ها و سوالات را جواب داده باشید که چنانچه سوالی جا افتاده است، هفته ی آینده تکمیل کنید. کلمات املایی را تمرین کنید. هفته ی آینده دیکته کلاسی خواهیم داشت. (مهرانه ها و آبانه ها را مطالعه و تمرین کنید)
ریاضی:
نسبت و نسبت های مساوی تدریس شد. تا پایان صفحه ی ۵۱ در کلاس حل شد.
تکلیف:
تا پایان صفحه ی ۵۵ را در کلاس حل کنید.
علوم:
حرکت بدن پرسیده شد و تا پایان صفحه ی ۴۴ تدریس شد.
تکلیف:
سوالات درس جدید را از روی جزوه مطالعه کنید. به دانش آموزانی که کار عملی را انجام نداده اند، یاد آور می شوم که کار عملی خود را انجام دهند و هفته ای که علوم داریم به کلاس بیاورند.
اجتماعی:
انشاء ” از زبان رود” خوانده شد. درس هفتم ” نواحی صنعتی مهم ایران” تدریس شد.
تکلیف:
خلاصه و سوالات مربوط به درس جدید را از روی جزوه مطالعه کنید.

عزیزانم، پیروز و شاد و سلامت باشید.
نسرین شریفیان