تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۲ نوامبر

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۲ نوامبر
فارسی:
درس های گذشته (حکایت، سرود ملّی و گلدان خالی) پرسیده شد. دیکته پای تخته از کلمات سه درس قبل تمرین شد. آبانه ی شماره ی ۳ انجام شد. درس بخوان و حفظ کن (ای ایران) تدریس شد.
تکلیف:
روخوانی درس تمرین شود. تلاش کنید سرود ای ایران را حفظ کنید. از روی کلمات درس ۳ بار نوشته شود. هفته ی آینده از اول کتاب تا آخر درس ” ای ایران” امتحان دیکته و نگارش خواهیم داشت. لطفاً جهت آمادگی در طول هفته با برنامه ریزی مناسب تمرین کنید. آبانه ی شماره ی ۴ را انجام دهید.
ریاضی:
امتحان ریاضی تا پایان صفحه ی ۴۵ برگزار شد.

تکلیف:
سؤالات ریاضی آبانه حل شود.
قرآن و هدیه های آسمانی:
درس پنجم هدیه های آسمانی ” گل صد برگ ” تدریس شد. تا صفحه ی ۱۷ کتاب قرآن تدریس شد.
تکلیف:
صفحه ی ۳۸ کتاب هدیه ها، جدول را کامل کنید و سؤالات مربوط به درس را از روی جزوه مطالعه کنید.
صفحه های ۱۷ و ۱۸ کتاب قرآن در منزل روخوانی و تمرین شوند.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم.
سلامت و شاد، پیروز و پاینده باشید
نسرین شریفیان