تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۲ اکتبر

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۲ اکتبر
فارسی:
روخوانی درس قبل تمرین و پرسش شد. درس بخوان و حفظ کن ” خِرَد رهنمای و خرد دلگشای ” و درس چهارم ” بازرگان و پسران” تدریس شدند.
تکلیف:
روخوانی درس ۲ بار در منزل انجام شود. درس خرد رهنمای و … حفظ شود. از روی آنابه ی شماره ۱ معنی شعر، کلمات متضاد، مترادف و هم خانواده ها مطالعه و حفظ شوند.
نگارش:
نگارش درس سوم در کلاس تمرین و انجام شد. مهرانه ی شماره ی ۴ مرور و تمرین شد. دیکته ی پای تخته از همه ی دروس کار شد.
تکلیف:
کلمات درس ۴، که داخل آبانه نوشته شده، از هر کدام ۳ مرتبه در دفتر مشق نوشته شود. به سؤالات آبانه ی ۱ جواب داده شود.
لطفاَ دقت فرمایید که هر هفته پوشه ی ماهانه ها را همراه بیاورید. این هفته آبانه ها نیز به پوشه اضافه شدند
ریاضی:
تمرینات هفته ی قبل پای تخته تمرین و حل شدند. تقسیم کسرها تدریس شد. صفحه های ۳۶ و ۳۷ در کاس کار شد.
تکلیف:
تمرینات صفحه های ۳۸ و ۳۹ در کتاب انجام شوند.
علوم:
تغییرات مواد و رنگین کمان پرسیده شده. درس ۴، برگی از تاریخ تا صفحه ی ۳۰، مانند زمین شناسان، تدریس شد.
تکلیف:
درس جدید مطالعه شود. یک فسیل مصنوعی بسازید و به کلاس بیاورید.
اجتماعی:
درس قبل پرسش و تمرین شد. درس ۵ ” جمعیت ایران” تدریس شد.
تکلیف:
کار برگ شماره ی ۳ آخر کتاب را کامل کنید
هدیه های آسمانی:
جزوه ی هدیه های آسمانی در اختیار دانش آموزان قرار داده شد. سوال های درس های ۱، ۲ و ۳ از داخل جزوه مطالعه و تمرین شوند.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم
شاد و پیروز باشید.
نسرین شریفیان