تکلیف هفتگی پایه پنجم ۱۲ مارچ

تکلیف هفتگی پایه پنجم ۱۲ مارچ

فارسی:

دانش آموزان پروژه های مربوط به هفت سین را به خوبی انجام دادند. درس شانزدهم “وقتی بوعلی کودک بود” تدریس شد. کلمات مربوطه مشخص شد. کتاب نگارش درس شانزدهم تمرین شد. دستور زبان فارسی ” خوب دیدن و خوب گوش دادن” تدریس شد و جهت تمرین و بکار گیری این مهارت، بچه ها اتاق خود را توصیف کردند.

تکلیف:

روخوانی و روانخوانی درس تمرین شود. همچنین روخوانی پنج درس دوم ( از درس ۶ تا پایان درس ۱۰) تمرین و سپس به صورت ویدئو تصویری و یا به صورت کلیپ صوتی فرستاده شود. از روی کلمات درس دو مرتبه نوشته شود. پیک نوروزی انجام شود.

ریاضی:

تمرینات صفحه ی ۱۱۲ حل و رفع اشکال شد. درس جدید “حجم” تدریس شد.

تکلیف:

تمرینات از صفحه ی ۱۱۵ تا پایان ۱۱۷ در کتاب انجام شود

اجتماعی:

درس های قبل پرسش و تمرین شد. درس جدید ” سفر به کربلا ۱” تدریس شد.

تکلیف:

قسمت درس فوق را از روی جزوه مطالعه نمایید.

علوم:

درس یازده “بکاریم و بخوریم ” تدریس شد.

 تکلیف

قسمت درس فوق را از روی جزوه مطالعه نمایید.

هدیه های آسمانی:

درس قبل ” در ساحل دجله ” پرسیده شد. درس یازدهم ” سرو سر بلند سامرا” تدریس شد.

تکلیف:

صفحه ی ۷۹ با خانواده در کتاب انجام شود.

 

بچه های گلم، بهاری زیبا و در پی آن سالی نیکو و همچنین سالیانی پر ثمر، همراه با پیروزی، پیش رو داشته باشید. سلامت، شاد و پاینده باشید.
نسرین شریفیان