تکلیف هفتگی  ۲۶ فوریه ۲۰۲۲

 

تکلیف هفتگی  ۲۶ فوریه ۲۰۲۲

فارسی :

درس شجاعت پرسیده شد و خلاصه آن توسط بچه ها تعریف شد.  درس ۱۵   “کاجستان” و  بخوان و بیندیش  “راز زندگی” تدریس شد کلمات املایی و متضادها ٬ مترادف ها وهم خانواده ها داده شد . زمستانه شماره ۵ حل شد. 

 نگارش فارسی :

 کتاب نگارش درس ۱۴ و ۱۵ جواب داده شد ٬ نکات دستوری تدریس شد.

 املا :

درس شجاعت  توسط بچه ها دیکته گفته شد ( دانش آموزان به دلخواه جمله ای را از درس انتخاب کرده و به بقیه دانش آموزان دیکته می گویند ) .

 تکلیف:

 از روی کلمات درس کاجستان  دو بار بنویسید ( دانش آموزانی که هفته قبل ویدئو نفرستاده اند حتماً این هفته انجام دهند) 

 دیکته تمرین شود ٬ هفته آینده از درس جدید ٬ کاجستان و بخوان و بیندیش دیکته خواهیم داشت زمستانه شماره ۶ کار شود

 ریاضی:

 تمرینات صفحه‌های ۱۰۲ و ۱۰۳ در کتاب حل و رفع اشکال شد ٬ درس جدید مساحت لوزی و ذوزنقه تدریس شد.

 تکلیف:

 تمرینات صفحه‌های ۱۰۸ و ۱۰۹ در کتاب حل شود.

 اجتماعی :

درس های گذشته حرکت های زمین ٬ زندگی در نواحی مختلف جهان پرسیده شد درس ۱۵  بازگشت از سفر حج و درس ۱۶ مدینه شهر پیامبر تدریس شد.

 تکلیف:

 فعالیت شماره ۳ صفحه ۹۶ را انجام دهید . درسهای تدریس شده را از روی جزوه شماره ۲ مطالعه کنید هفته آینده پرسیده خواهد شد.

 هدیه آسمانی:

 درس نهم پرسیده شد و درس دهم در ساحل دجله کامل تدریس شد.

 تکلیف:

 صفحه ۷۳ را در کتاب کامل کنید.

نکته ( جزوه های شماره ۲ درس های هدیه آسمانی  ٬ اجتماعی و علوم در تلگرام گذاشته خواهد شد لطفاً  پرینت گرفته و برای مطالعه در پوشه مخصوص جزوه ها نگهداری کنید. ) 

 

 هفته خوشی را برای شما آرزو دارم

 شادمان باشید

 نسرین شریفیان