تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۹ فوریه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۹ فوریه
فارسی:
شعر “بال در بال پرستوهای خوب” از حفظ پرسیده شد. املاء از کلمات درس ” روزی که باران می بارید” بصورت ( هر سه کلمه گفته شده را در یک جمله بکار ببرید) گفته شد. درس ۱۴ ” شجاعت” تدریس شد. کلمات متضاد، هم خانواده، مترادف و کلماتی که ارزش املایی دارند، مشخص شدند. قصه ی ” صدای سکه ها” (از یوتیوب) برای دانش آموزان پخش شد. در قسمت داستانخوانی، مجدداً شایان عزیز داستان ” امضاء با چشم بسته” را انجام داد.
تکلیف:
روخوانی و روانخوانی درس شجاعت تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده ی درس دوبار نوشته شود. هفته ی آینده، دیکته ی کلاسی از درس جدید خواهد بود. لطفا جهت آمادگی، یک املاء از درس فوق در منزل نوشته شود . شعرهای (رقص باد خنده ی گل، خرد رهنمای و خرد دلگشای، ای ایران، سرای امید و بال در بال پرستوهای خوب ) را بخوانید، ویدئو بگیرید و در تلگرام بفرستید. زمستانه ی شماره ی ۵ را انجام دهید.
ریاضی:
اشکالات درس قبل، تفریق اعداد اعشاری برطرف شد. درس جدید ضرب اعداد اعشاری تدریس شد. صفحه های ۹۸ و ۹۹ در کلاس تمرین و انجام شدند.
تکلیف:
تمرینات صفحه های ۱۰۰ و ۱۰۱ را در کتاب کامل کنید.
اجتماعی:
درس قبل، ” کشورهای همسایه ایران” پرسیده شد. درس ۱۳ “حرکت های زمین” و درس ۱۴ “زندگی در نواح مختلف جهان” تدریس شدند.
تکلیف:
فعالیت صفحه ۷۰ در کتاب انجام شود.
علوم:
درس قبل “کارها آسان می شود(۱) ” پرسیده و مرور شد. درس “کارها آسان می شود (۲)” تدریس شد.
تکلیف:
آزمایش صفحه ی ۶۹ کتاب را در منزل انجام دهید و به سوالات کتاب پاسخ دهید.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم.
پیروز و شادمان باشید.
نسرین شریفیان