تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۹ ژانویه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۹ ژانویه
فارسی:
درس قبل ” نقش خردمندان” پرسیده و تمرین شد. با توجه به کلمات درس املاء کلاسی گفته شد. درس بخوان و بیندیش “فردوسی فرزند ایران” و حکایت “بوعلی و بانگ گاو” تدریس شد. واژه های املایی، هم خانواده، متضاد و مترادف مشخص شدند.
تکلیف:
روخوانی و روانخوانی دروس فوق تمرین شود. از روی واژه های مشخص شده ی درس دو مرتبه نوشته شود. املاء کلاسی هفته ی آینده از دروس فوق خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی، یک املاء در منزل گفته شود. جزوه ی مربوط به دستور زبان جدید که در کانال تلگرام در اختیارتان قرار گرفته است، مطالعه و تمرین شود. زمستانه شماره ی ۲ کامل شود.

ریاضی:
دروس انواع زاویه، انواع مثلث و انواع چهار ضلعی ها مجدداً توضیح داده شده و تمرین و رفع اشکال شدند. درس جدید قسمتی از اعداد اعشاری تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات صفحه ی ۸۸ به صورت کامل انجام شوند.

اجتماعی:
امتحان ترم اوّل اجتماعی برگزار شد

هدیه های آسمانی:
هفته ی آینده امتحان ترم اوّل هدیه های آسمانی و قرآن به صورت شفاهی خواهد بود. جهت آمادگی برای امتحان هدیه های آسمانی، از جزوه ی مربوطه تا پایان درس ۸ بعلاوه ی دروس کتاب مطالعه شود. جهت آمادگی برای امتحان قرآن روخوانی دروس تمرین شود و همچنین به دلخواه یک پیام قرآنی یا یک سوره و یا نماز از حفظ آماده شود.

هفته خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم.
شاد و سلامت باشید.
نسرین شریفیان