تکالیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۲ ژانویه

 

تکالیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۲ ژانویه

فارسی:

درس ۱۱ “نقش خردمندان” روخوانی، تمرین و پرسش شد. کلمات مترادف، متضاد و هم خانواده مشخص شد. املاء کلاسی از درس فوق گفته شد. داستان خوانی توسط دانش آموزان، دلارا  داستان “سرزمین عجایب ” و آراد ” تعطیلات خانم موشه” به زیبایی انجام شد.

تکلیف:

با کلمات هم خانواده ی داده شده جمله بنویسید.

علم، عالم، عظیم، عظمت، نویسنده، نویسندگی، جامعه، مجموع، حفظ، حافظ، حکومت، حاکم، هوش، هوشمند، تحصیل، حاصل، مشغول، شاغل، لطف، الطاف

دیکته کلاسی هفته ی آینده مجددا از درس فوق خواهد بود. خواهشمندم جهت آمادگی برای دیکته ی کلاسی ، یک دیکته از این درس در منزل تمرین شود.

ریاضی:

درس قبل زاویه های داخلی و خارجی مثلث و همچنین انواع مثلث، مجددا توضیح داده و تمرین شد.  درس جدید، چند ضلعی ها و اندازه ی زاویه های آن ها تدریس شد.

تکلیف:

تمرینات صفحات ۸۰ تا ۸۶ کامل شوند. لطفا برای هفته ی آینده نقاله، پرگار و گونیا تهیه و داشته باشید.

علوم:

امتحان علوم ترم اول برگزار شد.

اجتماعی:

جهت آمادگی برای امتحان ترم اول اجتماعی، هفته ی آینده، تمرین و پرسش شد.

تکلیف:

جهت آمادگی برای امتحان اجتماعی، از نمونه سوالات چند گزینه ای (تستی) که از طریق کانال تلگرام در اختیارتان قرار خواهد گرفت، تمرین شود.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندم.

شاد و پیروز باشید

نسرین شریفیان