تکلیف هفته کلاس پنجم ۱ ژانویه ۲۰۲۲

با درود خدمت همه عزیزان وتبریک سال جدید میلای ، امیدوارم سال جدید سرشار از سلامتی و شادی تؤام با موفقیت

روز افزون برای همه شما عزیزان باشد.

فارسی ونگارش :

دروس قبل دور ومرور شد، طبق برنامه قبل از دانش آموزان امتحان شفاهی فارسی ( روخوانی ، حفظ شعر) گرفته شد.

درس دهم نام نیکو تدریس شد ، کلمات مترادف ، متضاد وهم خانواده داده شد، کتاب نگارش همین درس کار و دستور زبان تدریس شد.

تکلیف هفته :

از روی کلمات مشخص شده درس ۲ بار بنویسید، هفته آینده از همین درس دیکته خواهیم داشت.

ریاضی:

اشکالات دروس قبلی بر طرف شد، و درس جدید تقارن محوری و تقارن مرکزی تدریس شد.

هفته آینده امتحان ریاضی خواهیم داشت ، نمونه سوالات برای تمرین و تکرار بیشتر در تلگرام گذاشته خواهد شد .

تکلیف :

تمرینات درس جدید تا آخر صفحه ۷۴ در کتاب حل شود.

علوم :

درس قبلی مرور وپرسیده شد ، درس جدید چه خبر ۲، درس ۷ تدریس شد.

اجتماعی :

درس قبل پرسیده ومرور شد ، درس جدید کشورهای همسایه ۱ درس ۱۱ تدریس شد.

به خاطر امتحانات و مطالعه بیشتر دروس تکلیف هفته حداقل داده شده است.

موفق وشادمان باشید.

نسرین شریفیان