تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۸ دسامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۸ دسامبر
فارسی:
روخوانی دروس قبل تمرین شد. کتاب نگارش مرور و کامل شد. شعر سرای امید تدریس شد. آذرانه ی شماره ی ۳ تمرین و حل شد. جملات گسترده کار شد.
تکلیف:
روخوانی از کلیه ی دروس تمرین شود. از چهار شعر (بخوان و حفظ کن) در کتاب فارسی، یکی را به دلخواه انتخاب و حفظ کنید. شنبه اول ژانویه امتحان شفاهی فارسی خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی تمرین کنید. آذرانه ی شماره ی ۴ انجام شود. دیکته ی کلاسی جلسه ی آینده از درس ۹ خواهد بود. لطفا جهت آمادگی یک دیکته در منزل تمرین شود.
ریاضی:
تمرین های قبلی حل و رفع اشکال شد. مرور فصل به طور کامل انجام شد.
تکلیف:
نمونه ی سوالات داده شده حل شود. (این سوالات جهت آمادگی امتحان ترم اول خواهد بود و در کانال تلگرامی قرار خواهد گرفت)
هدیه های آسمانی:
عطر اذان و درس هشتم تدریس شدند.
تکلیف:
صفحات ۵۶ و ۵۸ در کتاب کامل شوند.
قرآن:
از صفحه ی ۲۸ تا آخر ۳۴ تدریس شد.

تکلیف:

روخوانی صفحات ۳۵ و ۳۶ در منزل تمرین شود.

شب یلدا، تولد حضرت عیسی مسیح، کریسمس و آغاز سال نو میلادی (۲۰۲۲) بر همگی مبارک باد. سلامت و شاد باشید
نسرین شریفیان