تکلیف هفتگی پایه پنجم ۱۳ نوامبر

با درود، تکالیف هفتگی پایه ی پنجم به شرح زیر می باشد

فارسی:
درس های گذشته پرسش و تمرین شد. گلدان خالی، حکایت و درس ششم سرود ملی تدریس شدند.
تکلیف:
از روی کلمات مشخص شده ی درس سرود ملی سه بار نوشته شود. روخوانی دروس فوق
تمرین شود. همچنین املاء کلاسی هفته ی آینده از درس ششم خواهد بود، یک املاء از درس ششم جهت آمادگی املاء کلاسی گفته شود. آبانه ی شماره ی ۴ انجام شود. توجه داشته باشید که به دانش آموزانی که ویدئو روخوانی دروس فارسی را ارسال کنند، امتیاز داده خواهد شد.
ریاضی:
تمرین های تکالیف قبلی حل و رفع اشکال شد. درس جدید ” تقسیم کسرها” تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات صفحه ی ۳۶ تا آخر صفحه ۳۹ در کتاب حل شود.
علوم:
با تشکر از همکاری اولیای محترم، زنگ علوم، کار عملی همگی دانش آموزان ” درست کردن فسیل مصنوعی” مشاهده وامتیاز مربوطه داده شد.
هدیه های آسمانی:
کنفرانس های بسیار آموزنده ی دانش آموزان در رابطه با شخصیت های مذهبی ارائه شد. همگی عالی بود. درس چهارم از نوزاد بپرسید و درس ” پنجم گل صد برگ ” تدریس شد.
تکلیف :
دروس تدریس شده ی فوق از روی جزوه مطالعه و تمرین شود.

قرآن:
درس سوم تدریس و تمرین روخوانی شد.
تکلیف:
روخوانی صفحه ی ۲۵ تمرین شود

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم.

نسرین شریفیان