تکلیف هفته ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱

فارسی

دروس قبل پرسیده شد، شعر خرد راهنمای و … همچنین درس بازرگان و پسران تدریس شد. کلمتات متضاد ، مترادف و هم خانواده و دستور زبان تدریس شد.

تکلیف: روخوانی دروس جدید تمرین شود ، شعر خرد راهنمای و خرد دلگشای حفظ شود. از روی کلمات مشخص شده ی درس دو بار نوشته شود. هفته ی آینده از درس فوق دیکته ی کلاسی خواهیم داشت.  لطفا جهت آمادگی تمرین کنید.

آبانه ی شماره ی  ۲ انجام شود.

ریاضی:

جمع و تفریق عددهای مخلوط تدریس شد.

تکلیف:

تمرینات تا پایان صفحه ی ۳۱ در کتاب انجام شود.

علوم:

دانش آموزان آزمایشات درس قبل « تغییرات فیزیکی و شیمیایی » را در کلاس انجام دادند. همگی بسیار عالی و جذاب بود. با سپاس از اولیای محترم. درس سوم «رنگین کمان » تا پایان صفحه ۱۹ تدریس شد.

تکلیف:

سوالات مربوط به درس فوق را از جزوه علوم مطالعه و تمرین کنید.

هدیه های آسمانی:

درس سوم تدریس شد.

تکلیف: با توجه به شخصیت مذهبی که در کلاس انتخاب کرده اید ( حضرت فاطمه، حضرت خدیجه، حضرت عیسی، … ) کنفرانس خود را آماده کنید.

قرآن:

از صفحه ی ۱۲ تا پایان صفحه ی ۱۶ تدریس شد.

تکلیف

روخوانی صفحه ی ۱۷ تمرین شود.

هفته خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندم.