تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – سی ام مارچ

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

 

ریاضی :

درس جذر تقریبی و بدست آوردن نقاط دقیق اعداد گنگ روی محور تدریس شد.

تمرین صفحه ی 112 و 113 و کاردرکلاس صفحه ی 114 حل شود.

 

فارسی:

انشا خوانده شد.

درس 13 تا پایان صفحه 97 تدریس شد.

جملات درست نویسی بررسی شد.

تکلیف :

فعالیت نوشتاری

واژه نامه ی حروف “س” + ” ش” مطالعه شود.

دیکته لغات درس 13.

 

علوم :

فصل مغناطیس تدریس شد.

پرسش از  فصل مغناطیس

فعالیت : صفحه ی 93 (آزمایش کنید.) انجام شود.

 

شاد باشید