تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – بیست و سوم مارچ

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

 

ریاضی :

متاسفانه با وجود فرصت دو هفته ی تعطیلات وضعیت تکالیف دانش آموزان و نظم و ترتیب ایشان اصلا قابل قبول برای درس ریاضی پایه ی هشتم نبود؛ به همین دلیل درس جدید داده نشد.

هفته ی آینده

تمرینات شماره 2 کاردرکلاس صفحه ی 96 ، کاردرکلاس صفحه ی 97 و  تمرین های صفحه های 99 و ترکیبی 100 ،کار در کلاس صفحات 103 و  104 و تمرین صفحات 104 و 105 ، کار در کلاس صفحات 107 و 108 و تمرینات صفحات 108 و 109

که همه مربوط به دوهفته ی درسی قبل بوده است چک خواهد شد که همه کامل انجام شده باشد. امیدوارم که هفته ی آینده همه دانش اموزان حاضر بوده و تمرینات خود را تکمیل کرده باشند.

 

فارسی:

انشا خوانده شد.

نگارش تا پایان صفحه 80 تدریس شد.

تکلیف :

نوشتن سه جمله ی درست و غلط در مورد درس درست نویسی (6)

نوشتن انشا صفحه ی 76 (مثل نویسی )

 

علوم :

پرسش از فصل الکتریسیته و مغناطیس ( صفحه ی 91 )

در صورت داشتن آهن ربا در خانه فعالیت صفحه ی 91 انجام شود.

 

شاد باشید