تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – نهم مارچ

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

 

ریاضی :

درس توان و جذر و قوانین آنها داده شد .

کار در کلاس صفحات 103 و  104 و تمرین صفحات 104 و 105 ، کار در کلاس صفحات 107 و 108 و تمرینات صفحات 108 و 109 را انجام دهید.

دانش آموزانی که به دلیل امتحان عربی تکلیف هفته ی قبل انجام نداده بودند تا جلسه ی آینده این تکالیف را هم انجام دهند. (تمرین شماره 2 کاردرکلاس صفحه ی 96 ، کاردرکلاس صفحه ی 97 و  تمرین های صفحه های 99 و ترکیبی 100  را انجام دهید.)

 

فارسی:

انشا خوانده شد.

حکایت نگاری 5 بازنویسی شد.

درس 6 تدریس شد.

تکلیف :

انتخاب یکی از موضوعات صفحه ی 73 و نوشتن انشا با مقایسه ی آنها.

 

شاد باشید