تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – اول مارچ

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

 

ریاضی :

تمرینات و تکالیف داده شده مرور و رفع اشکال شد.

درس هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه داده شد .

تمرین شماره 2 کاردرکلاس صفحه ی 96 ، کاردرکلاس صفحه ی 97 و  تمرین های صفحه های 99 و ترکیبی 100  را انجام دهید.

 

فارسی:

بیاموزیم ها پرسیده شد و دوباره بررسی گردید.

صفحه ی 58 تدریس شد.

تکلیف :

انتخاب یکی از موضوعات صفحه ی 62 و نوشتن انشا با در نظر گرفتن موارد آموزش داده شده.

 

علوم :

تدریس جریان الکتریسیته – پرسش از فصل کامل

 

شاد باشید