تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – بیست و چهارم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ،

تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

ریاضی :

تمرینات و تکالیف داده شده مرور و رفع اشکال شد.

درس هم نهشتی مثلث ها داده شد .

کاردرکلاس های صفحه ی 93 و 94 و 95 و    تمرین صفحه ی 95 را انجام دهید.

 

فارسی:

پرسش و فعالیت انجام شد.

حکایت روان خوانی و معنی شد.

درست نویسی 5 تدریس شد.

تکلیف :

فراگیری درست نویسی های یک تا پایان 5 ، هفته ی آینده پرسش کتبی خواهیم داشت.

 

علوم :

پرسش از فصل الکتریسیته

فعالیت : درست کردن الکتروسکوپ کسانی که غایب بودند یا درست نکرده بودند.

 

شاد باشید