تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – دهم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ،

تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

ریاضی :

متاسفانه تعداد دانش آموزان که تمرین های خواسته شده خود را به طور کامل انجام می دهند بسیار کم است، لطفا والدین عزیز پیگیری فرمایید که فرزندتان تمرینات را انجام دهد. فاطمی

چون دانش آموزان تمرینات خود را انجام نداده بودند درس جدید داده نشد.

لطفا تمرینات کتاب را  که انجام نداده اید کامل کنید.

یک سری تمرین در کانال تلگرام مدرسه فرستاده خواهد شد لطفا انجام دهید.

 

فارسی:

پرسش به عمل آمد.

فعالیت نوشتاری بازبینی شد.

وابسته های پیشین صفت اشاره و صفت شمارشی تدریس شد.

تکلیف : رویین تن شاهنامه چه کسی است (و رویین تن سوم در دنیا )

یادگیری واژه نامه ی “د” و “ذ”

 

علوم :

فصل 8 – تولید مثل جنسی تدریس شد.

فعالیت : مثال تولید مثل داخلی و خارجی

 

شاد باشید