تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – سوم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ،

تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

ریاضی :

درس بردار ، تجزیه بردار و ضرب یک عدد در بردار دوباره مرور شد و تمرینات هفته ی قبل رفع اشکال شد.

بردارهای یکه (واحد ) محور های مختصات تدریس شد.

لطفا تمرینهای صفحات 76 و 77 باقی مانده از هفته ی پیش و کار درکلاس صفحه های 79 و 80 و تمرین های صفحه های 80 و 81 انجام شود.

متاسفانه دانش آموزان به اندازه ی لازم و کافی به کلاس ریاضی خود اهمیت نمی دهند و این موضوع هم به ضرر خودشان و هم مایه ی دلسردی من خواهد بود. با توجه به اینکه امسال فقط سه درس اصلی تدریس می شود و تکالیف به نسبت سال های قبلی خیلی کمتر است اما ظاهرا جدیت کافی در دانش آموزان دیده نمی شود. فاطمی

 

فارسی:

تا پایان صفحه ی 83  تدریس شد.

دیکته و معنی به صورت کتبی گفته شد.

تکلیف : فعالیت نوشتاری صفحه ی 85 انجام شود.

یادگیری واژه نامه ی “ح” و “خ”

 

شاد باشید