تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – بیست و هفتم ژانویه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ،

تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

ریاضی :

درس بردار ، تجزیه بردار و ضرب یک عدد در بردار تدریس شد.

لطفا تمرین صفحه ی 73 و کار درکلاس صفحه های 75 و 76 و 77 انجام شود.

 

فارسی:

درس دهم تا پایان دو نامه تدریس شد.

دیکته گفته شد و تصحیح شد.

تکلیف : یادگیری لغات انتخاب شده از نظرمعنی و املا

یادگیری واژه نامه ی “ث” و “ج” و “چ”

برای دیکته و معنی مطالعه کنید.

 

علوم :

امتحان ترم اول برگزار شد.

فصل هشتم را مطالعه بفرمایید.

 

شاد باشید