تکلیف هفتگی پایه هشتم – نهم دسامبر

با سلام خدمت شما عزیزان:

 

فارسی:

پرسش کلاسی به عمل آمد.

دیکته گفته شد.

نگارش : انشا خوانده شد.

تکلیف :

دانش های زبانی  صفحات 40 + 56 + شعر حفظی صفحه ی 10

 

ریاضی:

در صورتی که کاردرکلاس ها و تمرینات صفحات 61 ،62 و  63 را کامل انجام نداده اید کامل کنید.

تمرینات فرستاده شده در گروه تلگرام انجام شود.

 

علوم:
فصل هفتم ، زیست و فن آوری پرسیده خواهد شد. لطفا جهت آمادگی، تمرین و مطالعه شود.

شاد و پیروز باشید