تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – هژدهم نوامبر

با سلام خدمت شما عزیزان:

 

فارسی:

دیکته برگزار شد.

حکایت و درست نویسی صفحه ی 34  کتاب نگارش تدریس شد.

تکلیف :

فایل صوتی حکایت را پس از تمرین کافی ارسال بفرمایید.

واژه نامه ی ب

درس 6 و 7 را مطالعه فرمایید. این دروس پرسیده خواهد شد.

صفحه ی 36 کتاب نگارش بازنویسی شود.

 

ریاضی:

تمرینات هفته ی گذشته رفع اشکال شد. عبارت های جبری تدریس شد.

تکلیف :

دانش آموزان لطفا کاردر کلاس های صفحات 54 و 57 و تمرینات صفحات 55 و 59 را  انجام دهید.

 

علوم:
فصل پنجم ، دستگاه حرکتی ، پرسیده خواهد شد. لطفا جهت آمادگی، تمرین و مطالعه شود.

شاد و پیروز باشید