تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – یازدهم نوامبر

با سلام خدمت شما عزیزان:

 

فارسی:
پرسش کلاسی انجام شد.

خودآزمایی ها انجام شد.

درس 7 کتاب فارسی تدریس شد.

تکلیف :

دیکته از درس 7 + واژه نامه ی آ  + خودارزیابی

 

ریاضی:

زاویه های داخلی و خارجی تدریس شد.

تکلیف :

دانش آموزانی که تمرینات خود را کامل انجام نداده بودند لطفا  تکمیل کنند.

تمرینات صفحات 44 و 45 و 49 انجام شود.

 

علوم:
فصل پنجم ، اندام های حسی ، پرسیده خواهد شد. لطفا جهت آمادگی، تمرین و مطالعه شود.

شاد و پیروز باشید