تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۶ می

 

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۶ می
فارسی:
پروژه های فارسی درباره ی شاعران ” پروین اعتصامی، عطار، هاتف و فردوسی” توسط دانش آموزان تیارا، شبنم، تارا و آرمیتا برگزار شد. معنی و مفاهیم کامل درس ” یاد حسین” گفته شد.
تکلیف:
هفته ی آینده تمرین املاء از کل کتاب فارسی (از اول تا پایان درس ۱۴ ) خواهیم داشت. لطفاً تمرین کنید.
ریاضی:
مفاهیم مربوط به توان (صفحات ۱۰۲ تا ۱۰۹) و جذر تقریبی و نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد (صفحات ۱۱۰ تا ۱۱۴) تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحات ۱۱۲ و ۱۱۳ حل شوند.
علوم:
فصل سنگ های پرسش و تمرین شد. فصل هوازدگی تدریس شد.
تکلیف:
پرسش از فصل هوازدگی خواهیم داشت. لطفاً مطالعه کنید.
اجتماعی:
نمرات میان ترم دانش آموزان به همراه کلید سؤالات تحویل داده شد.
درس تفکر و سبک زندگی ۱موضوع شادی مربوط به امتحان ترم دوم تدریس شد. دانش آموزان نوشته های خود را تحویل دادند. امتحان پاین ترم اجتماعی از (​۱ــ جغرافیا: از درس ۱۹ تا پایان درس ۲۴) و ( ۲ــ تاریخ: از درس ۱۳ تا پایان درس ۱۶) (۳ــ اجتماعی حذف می باشد) لطفاً سوالات گفته شده در کلاس را مطالعه بفرمایید.
دفترچه های خیاطی را برای نمره پایان به همراه بیاورید.

سلامت، شاد و پیروز باشید.