تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۱۵ اپریل

 

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۱۵ اپریل
فارسی:
درس حکایت و درس سیزدهم با معنی و مفاهیم تدریس شد.
تکلیف:
هفته ی آینده از سوالات مشخص شده ی درس های ۹ و ۱۰ امتحان خواهیم داشت.
ریاضی:
رفع اشکال تمرین های صفحه ۸۰ و ۸۱ انجام شد. فصل ۶ “رابطه ی فیثاغورس” تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه ی ۸۷ انجام شوند
علوم:
پرسش را درس الکتریسیته انجام شد. همگی دانش آموزان با تسلط به درس و موضوع به سوالات پاسخ دادند.
دنباله ی درس الکتریسیته تدریس شد.
تکلیف:
درس جدید را مطالعه کنید و مدار الکتریکی تهیه کنید.
اجتماعی:
امتحان میان ترم از بخش جغرافیا برگزار شد. نمره ی این امتحان به عنوان نمره و مستمر ترم دوم در نظر گرفته خواهد شد.
درس های ۱۱ و ۱۲ (از بخش تاریخ) تدریس شدند.
تکلیف:
جهت آمادگی برای پرسش کلاسی درس های جدید فوق را مطالعه کنید.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم
شاد، پیروز و سلامت باشید.