تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۱ اپریل

 

 

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۱ اپریل
فارسی:
دیکته کلاسی و معنی و مفهوم از درس شیر حق گفته شد. صفحه ی ۶۲ کتاب نگارش در کلاس انجام شد.
تکلیف:
هفته ی آینده املاء کلاسی و همچنین معنی واژه ها از درس ۹ تا پایان درس ۱۲ خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی مطالعه و تمرین کنید.
ریاضی:
تجزیه بردار و همچنین ضرب عدد در بردار تدریس شد.
تکلیف:
کلیه سوالات صفحه ی ۷۵ انجام شوند​.
علوم:
امتحان از فصل های تعیین شده، برگزار شد.
تکلیف:
فصل الکتریسیته پرسش خواهد شد. برای کار عملی، برق نما تهیه کنید.
اجتماعی:
دانش آموزان پروژه ی شهرهای توریستی را در تاریخی که مقرر شده بود تحویل دادند. همگی بسیار زیبا و با نوع آوری و سلیقه ی خاص خودشان کارهای مورد توجهی را ارائه دادند که مورد توجه خاص مسؤلین مدرسه نیز قرار گرفت.
تکلیف:
هفته ی آینده دفترچه های خیاطی را همراه داشته باشید. امتحان میان ترم برای ترم دوم در تاریخ ۱۵ آپریل برگزار خواهد شد. امتحان از کل بخش جغرافیا خواهد بود.

هفته ی خوشی را برای همگی شما عزیزان آرزومندیم
سلامت، شاد و پیروز باشید.